Drôtené vianočné ozdoby

Drôtené vianočné ozdoby

Monika Škvarnová

Okolo polovice 20. storočia sa na Slovensku masovo rozšírili vianočné fúkané ozdoby zo skla, ktoré nahradili ľudové ozdoby – medovníky, orechy, jablká a doma zhotovené jednoduché ozdoby z papiera či prírodných materiálov – dreva, slamy, kukuričného šúpolia. Drôtené ozdoby boli ojedinelé. V druhej polovici 20. storočia sa ich výrobe venoval drotársky majster Jakub Šerík z Dlhého Poľa. Väčšiu originalitu, pestrosť materiálov a techník zhotovenia vianočných ozdôb priniesli 60. a 70. roky 20. storočia v tvorbe výtvarníkov a umeleckých remeselníkov (Ladislav Jurovatý st. a ml., Remigia Biskupská, Ladislav Fapšo, manželia Rodovci a ďalší). Pri štylizovaní ornamentiky a kresbe drôtom využívajú výtvarnú skratku a ozdobám dávajú podobu drobných originálnych plastík.

ÚĽUV