Národná cena za dizajn 2007

Národná cena za dizajn 2007

Adriena Pekárová

V súťaži Národná cena za dizajn, ktorú organizuje Slovenské centrum dizajnu každé dva roky, ide predovšetkým o dizajn priemyselne vyrábaných produktov, čo obmedzuje možnosti na uplatnenie remeselných postupov. Napriek tomu pravidelne v hlavnej kategórii nechýbajú produkty s výrazným podielom uvažovania v intenciách remesla. Aj výsledky ôsmeho ročníka tejto súťaže, zverejnené koncom októbra 2007, túto skutočnosť potvrdili. Hovorí to na jednej strane o štruktúre slovenského priemyslu, ale aj o tradícii, vzťahu k remeselne spracovávaným materiálom a hodnotám, ktoré reprezentujú. Takýto kredit si udržiava predovšetkým drevo, ktoré s hrdosťou považujeme za domáce tradičné špecifikum. V tohtoročnej súťaži ho úspešne reprezentovali dva produkty, elektrické violončelo Tomáša Brichtu a kolekcia stavebníc z produkcie firmy IDS Huncovce. Do skupiny produktov, ktoré za svoju kvalitu dizajnu vďačia aj remeslu, patrí aj sklárska tvorba Patrika Illa, donedávna dizajnéra vyše storočnej sklárne Rona.

Súťaž Národná cena za dizajn sa pred dvoma rokmi rozšírila o kategóriu študentských prác. Študentské práce vznikajú ako originály, ale občas niektorý produkt zaujme výrobcu natoľko, že sa dostane do sériovej výroby. Účastníkov študentskej kategórie bolo 35, a to zo všetkých škôl s výučbou dizajnu. Najvyššie ocenenie v študentskej kategórii získala kolekcia cestovného odevu Pavly Tobkovej (ateliér doc. Júlie Sabovej, VŠVU). O výsledkoch súťaže podrobnejšie informuje obsiahly katalóg.

ÚĽUV