Viac ako hlina

Viac ako hlina

Mária Nepšinská

Ateliér keramiky na VŠVU je relatívne mladým oddelením, vznikol v roku 1990 s minimálnym priestorom a vybavením, no postupom času húževnatosťou a vytrvalosťou naberá na sile. Podmienky a technické vybavenie ateliéru sa zlepšuje, jeho výtvarná aktivita sa zintenzívňuje, pričom okrem voľnej tvorby sa kladie dôraz aj na remeslo a dizajn a jeho absolventi významne obohacujú slovenskú výtvarnú scénu. Za necelé dve desaťročia pôsobenia ateliéru, pod odborným vedením Jaroslava Košša a neskôr doc. Ivice Vidrovej-Langerovej, ktorí formovali podobu ateliéru, vyšla z rúk týchto osobností celá generácia mladých výtvarníkov tvoriacich v tomto médiu.

Pod názvom Viac ako hlina sa uskutočnila v októbri 2007 v Kremnici výstava absolventov ateliéru. Na spoločnej kremnickej výstave sa stretli súčasní študenti, čerství absolventi s tými staršími. Vo výstavných priestoroch sa podľa zvolenej inštalačnej stratégie prelínali voľné i úžitkové objekty, čo zodpovedá rozptylu, v akom sa pohybujú absolventi ateliéru, tak ako aj ich výtvarné koncepcie. K výstave vznikol aj rovnomenný sprievodný katalóg, ktorý dokumentuje históriu, vývoj a aktivity ateliéru, ale aj súčasnú tvorbu jeho absolventov.

ÚĽUV