Bubliny zo skla

Bubliny zo skla

Medzinárodné sklárske sympózium Lednické Rovne 2008

Michaela Fišerová

Medzinárodné sklárske sympózium 2008 v Lednických Rovniach, tradičné a zároveň jediné sklárske sympózium na Slovensku, sa v septembri tohto roku konalo už ôsmykrát. Ako po iné roky, i uplynulý ročník organizovala a realizovala akciová spoločnosť RONA, a. s., na pôde svojej sklárne a v kaštieli v Lednických Rovniach. Výber pozvaných tvorcov bol orientovaný na súčasné európske autority z oblasti výtvarného umenia a dizajnu, ktoré majú profesionálne skúsenosti s tvorbou vo fúkanom skle. Na sklárskom sympóziu 2008 sa stretli deviati autori zo šiestich európskych krajín: Fínska, Veľkej Británie, Francúzska, Poľska, Českej republiky, Slovenska. Ústrednou témou tohtoročného sympózia boli Bubliny. Základná forma fúkaného skla mala zhodnotiť možnosti tvorivej práce s fúkaným sklom: vyzvať autorov k úvahe o fyzikálnych vlastnostiach a symbolických významoch bublín. Odpovede autorov na túto tematickú výzvu boli rôzne. Diela, ktoré počas Medzinárodného sklárskeho sympózia 2008 vznikli, ukazujú nielen rozmanité možnosti myslenia v sklenom materiáli, ale prinášajú pohľady do aktuálnych tendencií umeleckej a dizajnérskej práce so sklom. Výber z nich predstavila výstava inštalovaná na záver sympózia v septembri 2008 v kaštieli v Lednických Rovniach a výstava Bubliny v Bratislave.

ÚĽUV