Emília Mazáčová – čarovanie so slamou

Emília Mazáčová – čarovanie so slamou

Anna Chlupová

Emília Mazáčová nepatrí do kategórie tvorcov, ktorí znalosti získali od otca, matky, starých rodičov, prípadne sa remeslu vyučili. Výroba zo slamy, za ktorú získala titul majsterky ľudovej umeleckej výroby, sa ani v rodine a ani vo Veľkých Levároch, kde sa narodila a kde žije doteraz, nikdy nevyskytovala. Nebola rozšírená ani v okolitých obciach. K práci so slamou sa dostala v roku 1975, keď ľudovoumelecké družstvo Detva zriadilo v obci prevádzku zameranú na výrobu drobných suvenírových a dekoratívnych predmetov zo slamy. Tu sa oboznámila s celým procesom spracovania ražnej slamy, ktorá je najvhodnejšia na ručnú výrobu drobných dekoratívnych predmetov. Po krátkom čase sa vypracovala na špičkovú pracovníčku a svoj tvorivý talent uplatnila aj ako výtvarníčka pri navrhovaní vlastných námetov a kompozícií obrázkov. V roku 1986 sa začala jej spolupráca s Ústredím ľudovej umeleckej výroby. V spolupráci s výtvarníčkou ÚĽUV Janou Menkynovou program ozdôb rozvíjala o nové varianty. Ovláda všetky techniky výroby zo slamy a dokáže zhotoviť z celej i žehlenej slamy všetky typy ozdôb.

ÚĽUV