V krajine remesiel 2009

V krajine remesiel 2009

Redakcia

Ústredie ľudovej umeleckej výroby vyhlasuje druhý ročník celoslovenskej výtvarno-remeselnej súťaže pre deti a mládež V krajine remesiel 2009. Cieľom súťaže je vzbudiť záujem detí a mládeže o tradičné ľudové remeslá a rozšíriť vedomosti o národnom kultúrnom dedičstve; podporovať ich tvorivosť a kreativitu v oblasti remesiel a poskytnúť im možnosť inovatívneho využívania voľného času. Súťaže sa môžu zúčastniť deti a mládež od 8 do 15 rokov, je otvorená pre individuálnych účastníkov, ako aj pre kolektívy. Kritériami hodnotenia sú inšpirácia tradičným remeslom (technikou, materiálom, výzdobou); originalita, kreativita; estetické, výtvarné a remeselné kvality spracovania. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční do 15. júna 2009, verejné vyhlásenie výsledkov súťaže a udelenie cien bude v októbri 2009 v Banskej Bystrici pri príležitosti otvorenia výstavy ocenených prác.

ÚĽUV