Bienále úžitkového umenia 2009

Bienále úžitkového umenia 2009

Ágnes Schramm

V termíne 28. august – 22. september 2009 sa uskutočnil 2. ročník súťažnej prehliadky úžitkového umenia. Porota vybrala práce 28 autorov, ktoré postúpili do finále súťaže aj na výstavu. Porota udelila aj ocenenia. Grand Prix získal dizajnér Tibor Uhrín (1966) za súpravu drevených dóz na koreniny (čaj, sušené bylinky). Cenu Slovenskej výtvarnej únie získala Andrea Pézman (1975) za riešenie grafického dizajnu v diele 3D <html> a Kristýna Španihelová (1982) za súpravu umeleckých šperkov z kolekcie Život Anima.
Koncepcia bienále bola špecifikovaná ako súťažná prehliadka diel, ktorých prioritným poslaním je utilitárna funkcia. Ukazuje sa, že väčšina autorov z profesijných združení sklárov, keramikárov, textilných tvorcov či fotografov inklinuje skôr k voľnému výtvarnému umeniu než k umelecko-remeselným formám a dizajnu. Napriek tomu napokon bienále vyznelo ako delikátna vzorka jednotlivých disciplín úžitkového umenia vysokej umeleckej a remeselnej úrovne. Kým štatút bienále v úvodnom ročníku 2007 umožnil kurátorkám – aj vzhľadom na rozsiahly výstavný priestor Domu umenia v Bratislave – pozvať „hostí“ mimo súťaže, v tomto ročníku sa mohli zúčastniť len členovia Slovenskej výtvarnej únie. Možno by stálo za úvahu v ďalšom ročníku otvoriť bienále ako platformu konfrontácie rôznych generácií bez ohľadu na spolkovú príslušnosť. O to viac, že tretí ročník projektu by sa mal stať aj medzinárodným podujatím, zatiaľ len krajín V4 – Slovenska, Čiech, Poľska a Maďarska.
2. bienále úžitkového umenia dokumentuje reprezentačný katalóg výstavy.

ÚĽUV