Torno experimental

Torno experimental

Tibor Uhrín

Escuela de Artes y Oficios Santo Domingo (Škola pre umenie a remeslá Santo Domingo) v Bogote poskytuje vzdelávanie v rôznych remeselných formách a technikách. Pracuje sa tu so štyrmi materiálmi: drevom, kovom (prevažne striebrom), kožou a textilom. Krajina je bohatá na všetky tieto suroviny, možnosti výberu sú naozaj veľké, najmä pokiaľ ide o drevo, kožu a rôzne druhy vlákna. V základných kurzoch sa študenti oboznamujú s materiálom a remeselnými technikami. V takzvaných rozširujúcich kurzoch sa absolventi základných kurzov môžu zdokonaľovať, pričom už pracujú na svojich projektoch. Pedagógovia sú často pozývaní z mimoškolského prostredia. Študenti navštevujú aj teoretické prednášky z oblasti podnikania, manažmentu, priemyselnej ochrany, etiky, teórie dizajnu, dejín umenia atď. Všetky kurzy na škole sú spoplatnené. Študenti sú väčšinou výtvarníci, dizajnéri, architekti a remeselníci, ktorí chcú nájsť program pre svoje ďalšie komerčné aktivity. Ale sú to aj nadšenci, ktorí hľadajú zmysluplné využitie voľného času. Rôzne nadácie financujú základné kurzy aj telesne postihnutým záujemcom alebo mládeži zo sociálne slabších rodín.
Autor článku viedol na škole kurz nazvaný Torno experimental, čo znamená experimentovanie s technológiou sústruženia alebo točenia dreva. Remeselníkom bolo treba pomôcť hľadať nové využitie tejto techniky, ktorá ešte stále má neobjavený výtvarný potenciál. Väčšina z dvanástich študentov boli v remesle skúsení a zruční. Inšpiračným zdrojom bola sama technológia, štruktúry a farby dreva, ale aj prírodné formy.

ÚĽUV