V sieti

V sieti

Rozhovor so Silviou Fedorovou

Adriena Pekárová

Textilná výtvarníčka akad. mal. Silvia Fedorová (1945) v 60. rokoch študovala na Vysokej škole umeleckého priemyslu v Prahe u Antonína Kybala, najvýraznejšej osobnosti československého textilného umenia. Dva semestre strávila vo Viedni na Akadémii výtvarných umení. Už ako študentka vystavovala na povestnom bienále v Lausanne v roku 1969, jej tapisérie zo 70. a 80. rokov sú v slovenských aj českých galériách, dodnes sa často zúčastňuje na medzinárodných podujatiach a jej textilné šperky a doplnky vidieť v galériách v Rakúsku, Nemecku, Fínsku, Taliansku, Dánsku a inde. Jej kreatívny prístup k technike paličkovanej čipky jej vyniesol niekoľko medzinárodných ocenení.
Pri svojom vstupe na profesionálnu scénu zachytila Silvia Fedorová expanziu textilnej tapisérie do priestoru, neskôr sa najmä vďaka technike paličkovanej čipky posunula k menším rozmerom. Jej tvorba stojí na tradičných technikách, ale experimentovaním s materiálmi, formami, významami a skúmaním možností najmenších detailov technického postupu vo vzťahu k materiálu sa dostáva k škále nových vlastností, ktoré generujú nové formy. V polovici 80. rokov vytvorila už čisto geometrickú paličkovanú štruktúru. Práca s transparentnou štruktúrou vyvrcholila v roku 1989 v drôtenej inštalácii vytvorenej spolu s J. Kunovskou, kde autorky použili hotovú drôtenú tkaninu, len ju tvarovali.
Ďalšiu etapu tvorby S. Fedorovej významne ovplyvnilo založenie Galérie X v roku 1990. Existencia galérie ju priviedla k dizajnu – vytváraniu vecí na predaj pre náročných zákazníkov. K projektom, ktoré mali za cieľ vytvoriť hodnotné úžitkové veci, patrí aj projekt s ÚĽUV-om v rokoch 1993 – 1994. Navrhla plášte vychádzajúce zo strihov ľudových krojov. Vo svojej tvorbe sa stále vracia k téme klobúkov. Začala ich robiť v 80. rokoch. V polovici 90. rokov urobila kolekciu, ktorá bola úspešná na výstave Schmuck – Šperk, kde predstavila klobúk ako osobitý textilný šperk.
S. Fedorová vyskúšala vo svojej tvorbe rôznorodé materiály, nielen prírodného pôvodu, ale aj drôt, plastikovú fóliu (sáčky), silikón, papier… Rôznorodé materiály sú pre ňu inšpiratívne, každý má svoje špecifické vlastnosti, ktoré predstavujú novú kvalitu a podmieňujú nové typy šperkov.
S menom S. Fedorovej sa spája aj bohatá výstavná činnosť, ktorej sa venuje organizačne i kurátorsky. Pred deviatimi rokmi iniciovala celoslovenskú výstavu Textilná miniatúra. Dnes je táto výstava medzinárodná a jej úroveň stúpa.

ÚĽUV