Maľované ihlou na Insite 2010

Maľované ihlou na Insite 2010

Katarína Čierna

Slovenská národná galéria usporiadala 9. ročník medzinárodnej výberovej umeleckej výstavy Trienále insitného umenia Insita 2010 (3. júla – 26. septembra 2010), ktorá je zameraná na prezentáciu autentických hodnôt neškoleného výtvarného prejavu. Vrcholom tohto ročníka bola samostatná výstava textilného umenia Inšpirovaná ihla alebo Maľované ihlou v kurátorskej koncepcii francúzskeho teoretika umenia Laurenta Danchina. Kolekcia predstavuje mnohoraké aspekty invenčného umenia – od naivného umenia zo začiatku 19. storočia po príklady „brutálneho“ alebo vizionárskeho umenia dneška, od klasického obrazu k objektom, od klasickej výšivky cez tapisérie, aplikácie, paličkovanú čipku až k patchworku.

Autori sa líšia generačne, stupňom vzdelania, povolaním i pohlavím (na výstave ich participovalo 26, z toho 7 mužov). Na úvod bola predstavená krehká koráliková výšivka Francúzky Sophie Berger z romantickej doby z roku 1828. O viac než storočie neskôr začína Rosina Baumgartner-Bäbler (1900 – 1979) zo Švajčiarska vyšívať obrazy kvetín, zvierat alebo Álp. Majstrovské dielo Emmy Widmer-Gass (1914 – 2007) pod názvom Kde som bývala a žila predstavuje 31 obrázkov zošitých na ploche 170 x 240 cm, ktorými zaznamenáva udalosti zo svojho života vo Švajčiarsku. Helga Sophia Goetze (1922 – 2008) bola objavená nedávno, keď šesť z jej provokatívnych vyšívaných nástenných kobercov bolo venovaných Collection de l´ art brut v Lausanne. Poéziou i obrazom kritizovala spoločnosť a presadzovala sexuálne oslobodenie. Adam Nidzgorski (1941) žil v Poľsku, v Tunise a vo Francúzsku a popri kresbách s vystrašenými deťmi s veľkými očami, ktorými sa preslávil, vytvoril desiatku obrovských naivných textilných tapisérií s obdobnými námetmi. Námetom drobných výšiviek veľkosti ruky od Raya Matersona (1954) z USA sú diela európskej maľby, staré fotografie a väzenský život. Česká autorka Anna Zemánková (1908 – 1986) popri kresbových a pastelových zobrazeniach sveta neznámych kvetov a rastlín vytvárala aj kombinácie výšivky s pastelovou kresbou a textilnými aplikáciami. Aj tvorba ruskej autorky Rosy Žarkich (1930) sa delí rovnomenne na kresbu a výšivku.

ÚĽUV