Spolok pre zveľaďovanie domáckej výroby na Slovensku

Spolok pre zveľaďovanie domáckej výroby na Slovensku

Redakcia

Spolok pre zveľaďovanie domáckej výroby na Slovensku založili v roku 1939 Eugen Jurek a Ema Marková, ktorá sa stala jeho tajomníčkou. Mal plniť úlohu ustanovizne na zastupovanie záujmov ľudovej výroby v celej šírke.

Hlavnou a ústrednou úlohou spolku bola čipkárska výroba v siedmich štátnych čipkárskych dielňach na strednom Slovensku. Spolok sa staral o zabezpečenie odborného vedenia dielní, o materiál, pracovné pomôcky a vzory a vyplácal odmenu za prácu. V dielňach sa robili čipky podľa predlôh. Vzory podľa ľudových motívov navrhovala spočiatku najmä Ema Marková, neskôr sa mu venovala Anna Drobová. Za návrhy nedostávali pracovníci spolku žiadnu odmenu.

Spolok sa staral o odbyt a propagáciu čipiek. Odbyt metrových čipiek bol ťažkopádny, preto sa výroba postupne usmerňovala na kusové čipky – na obrusy a prestierania.

Popri starostlivosti o štátne čipkárske dielne sa spolok mohol iným úlohám venovať len v obmedzenej miere. Usiloval sa o udržanie modrotlačiarskeho remesla. Začal budovať vlastnú modrotlačiarsku dielňu v Bratislave, ktorá mala slúžiť krojovej výrobe, ale mala uviesť modrotlač aj do novodobého ošatenia. Na východnom Slovensku v Jurgove založil spolok v roku 1942 rezbársku dielňu. Po vojne začal organizovať výrobu tkaných a viazaných kobercov na južnom Slovensku v Nových Zámkoch, výrobu a predaj košíkov z kukuričného šúpolia v Nesvadoch v rokoch 1946 – 1947.

Svoju prvú výstavu ľudovej tvorby usporiadal spolok v roku 1939 na Medzinárodnom dunajskom veľtrhu. Od roku 1940 posielal svoje výrobky na všetky zahraničné výstavy, na ktorých vystavoval slovenské výrobky Exportný ústav pri Obchodnej a priemyselnej komore v Bratislave.

Po svojom založení v roku 1945 mal ÚĽUV zorganizovať ľudovú umeleckú výrobu do družstiev. Všetky podniky iného charakteru, teda aj spolok, mali zaniknúť. V roku 1953 spolok skončil svoju činnosť a majetok odovzdal Ústrediu ľudovej a umeleckej výroby. Boli to zásoby bavlniek, plátna, hodvábu, batistu, nití, krojov, výšiviek a čipiek atď. Z majetku spolku prešla do ÚĽUV-u aj bohatá zbierka starých artefaktov a odborná knižnica.

ÚĽUV