Konštrukcie. Súčasné nórske umelecké remeslá

Konštrukcie. Súčasné nórske umelecké remeslá

Redakcia

Výstava súčasných nórskych umeleckých remesiel je založená na koncepcii „konštrukcie“ –vytvárania niečoho skladaním. Na výstave sa predstavujú diela umelcov, ktorí pristupujú ku konštrukcii rôznymi spôsobmi, predovšetkým vo vzťahu k drevu a textíliám. Vypracovali si vlastné individuálne metódy konštrukcie na vytvorenie formálneho, štrukturálneho a organizačného základu pre svoje osobité vizuálne vyjadrenie. Výstava uvádza široký výber prác od formálneho výrazu až po koncepčné vyjadrenia. Pri niektorých sú zreteľné silné tradičné korene, iné sú viac experimentálne, ale všetky majú základ v tradíciách umeleckých remesiel.

ÚĽUV