Zrkadlenie mysle

Zrkadlenie mysle

Adriena Pekárová

Držiteľka ceny poroty 11. ročníka Textilnej miniatúry 2009 japonská umelkyňa Yuka Kawai dostala príležitosť prezentovať sa v Bratislave samostatnou výstavou. Dielo Zrkadlenie (Reflection) bolo špeciálne pripravené priamo pre kamennú sálu niekdajšej Umeleckej besedy. Yuka pracuje so svetlom a tieňom, prekrývaním jemných „dýchajúcich“ textilných štruktúr, s dynamikou línií a kriviek. Jej práca je založená na vlákne a textilných princípoch, materiáloch a technikách. Preferuje ľan, ale neuzatvára sa pred inými materiálmi, ak to vyžaduje stvárnenie danej myšlienky. Napr. ako v Zrkadlení, ktorého útvary vytvorila zo syntetického vlákna.

ÚĽUV