Slávnosť hliny – Keramická Modra

Slávnosť hliny – Keramická Modra

Agáta Petrakovičová

Dôležitú etapu v histórii Modry zastávalo hrnčiarstvo a džbankárstvo (modranskí hrnčiari mali svoj fungujúci cech už v 17. storočí).

V roku 2009 sa uskutočnil prvý ročník podujatia, ktoré má za cieľ propagovať a pripomínať tradície modranskej keramiky. Podujatie je rozdelené na dve časti, odbornú a populárnu. Pre odborníkov z oblasti etnológie, múzejníctva a keramiky je pripravený seminár na vopred stanovenú tému. Verejnosti je určený bohatý program aj s predstavením zabudnutých hrnčiarskych zvykov: výstavy, keramický jarmok, tvorivé keramické dielne, ľudové hry, hudobný a divadelný program, miestne kulinárske špeciality, divadelné spracovanie prijímania učňov do hrnčiarskeho cechu a štylizovaný hrnčiarsky sprievod.

Slávnosť hliny sa koná vždy prvý septembrový víkend. V tomto roku bol témou podujatia tradičný hrnčiarsky a kuchynský riad.

ÚĽUV