The European Prize for Applied Arts 2012

The European Prize for Applied Arts 2012

Redakcia

Výsledky medzinárodného súťažného trienále Európska cena za úžitkové umenie sa prezentovali od 14. júla do 9. septembra 2012 v belgickom Monse. Kritériom výberu diel do súťaže bolo vyjadrenie vzťahu remesla a úžitkového umenia. Pre súčasné úžitkové umenie je charakteristické prekračovanie hraníc medzi materiálovými kategóriami textilu, keramiky, skla, dreva, papiera či kovu, ale aj aplikácie kritérií dizajnu a využívanie moderných technológií. Súčasné objekty demonštrujú rozmanitosť foriem a umeleckých názorov, nestrácajú však to, čo je vlastné remeslu a umeniu oddávna – známky individuality tvorcu, zručnosti v narábaní s materiálom, teda remeselného spracovania, remesla.

V minulom ročníku súťaže sa zúčastnili dvaja mladí slovenskí keramikári, tohtoročným úspechom je účasť Pavla Bradovku z Kremnice, ktorý zažil svoju slovenskú autorskú premiéru na výstave Fórum dizajnu v Nitre 2012. Bradovka je remeselník v tom najlepšom zmysle slova – špecifický spôsob spracovania dreva rozvíja s vkladom vlastnej kreativity, skúsenosti a motivácie.

Hlavnú Majstrovskú cenu Masters Prize získal Jean Louis Hurlin za kovovú misu vyrobenú technikou damascénskej ocele. Cenu pre mladého tvorcu získala Flóra Vági, mladá maďarská šperkárka. Tretiu cenu – uznanie poroty – dostal Bruno Romanelli za sklenenú plastiku, „ktorá odhaľuje vnútro“.

ÚĽUV