Trienále textilu bez hraníc 2012 – 2013

Trienále textilu bez hraníc 2012 – 2013

Adriena Pekárová

Medzinárodná výstava textilného umenia mala svoju premiéru pred šiestimi rokmi v Galérii P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, jej tretí ročník videli návštevníci galérií v Liptovskom Mikuláši, v Trenčíne a napokon bola reinštalovaná v Bratislave.

3. ročník trienále zaznamenal viacero zásadných zmien, na ktoré sa podujali organizátori v záujme pozdvihnutia odbornej prestíže tohto podujatia. Centrom záujmu už nie je uprednostňovanie klasických textilných foriem a techník, najmä istých domácich tradícií (napr. arttexu), ktoré boli motivujúce pri vzniku podujatia, ale otvorený priestor pre širokú škálu originálnych autorských postupov, experimentov a materiálových presahov. Porota vybrala 91 tvorcov (vrátane študentov) s prácami, ktoré siahajú od klasickej nástennej tapisérie až k moderných konceptom inšpirovaným súčasným voľným umením (inštalácie, textilné objekty, šperk, video).

Trienále je súťažné, a tak sa udeľovali ceny. Hlavnú Cenu Boženy Augustínovej získala japonská umelkyňa Nobuko Koizumi za prácu Myseľ, inšpirovanú tajomnou dokonalosťou fungovania ľudského vedomia, s použitím techniky obtáčania. Cenu Galérie M. A. Bazovského získal odev-objekt Gudrun Bartenberger-Geyer z Rakúska s názvom Svadba oviec, vytvorený technikou tradičného plstenia. Študentskú cenu získala Poľka Karolina Lizurej za „kresbu“ šitú a vyšívanú strojom, Cenu Klubu textilných výtvarníkov udelili Fínke Nine Nisonen za dielo Snehové perly, vytvorené plstením na plátne a jute. Napokon Cenu Liptovskej galérie P. M. Bohúňa dostala Mariane Puschner z Rakúska za inštaláciu Tu zostáva, pri ktorom použila techniky plstenia a výšivky.

ÚĽUV