Dva z ôsmich (deviatich): Keramika & Fotografia

Dva z ôsmich (deviatich): Keramika & Fotografia

Mária Hriešik Nepšinská

V Dizajn štúdiu ÚĽUV sa v októbri a novembri tohto roku predstavili dva študijné odbory bratislavskej Školy úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru – keramický dizajn a úžitková fotografia.

Oddelenie úžitkovej fotografie aj odbor keramického dizajnu patria k najstarším odborom na škole. Obe oddelenia sa na výstave prezentovali výberom najlepších študentských prác z ostatného obdobia, ktorými demonštrujú súčasnú koncepciu výučby na škole.

Oddelenie úžitkovej fotografie predstavilo širokú škálu diel vychádzajúcich zo študijného programu od základných fotografických úkonov – ateliérovej fotografie, práce s modelom, portrétom, reportážnu a dokumentárnu fotografiu, ale aj výsledky cvičení so zameraním na fotografický dizajn, ako i základné cvičenia animovanej a filmovej tvorby.

Odbor keramického dizajnu sa zameriava predovšetkým na sprostredkovanie poznatkov o keramických materiáloch a ich technologických, výtvarných a manuálnych možnostiach spracovania. Študenti si osvojujú rozvíjanie kreatívneho myslenia cez spoznávanie mikro a makro sveta prírodnín, rastlín a živočíchov, či anatómie ľudského tela. Keramická hmota je spracovávaná viacerými technologickými postupmi, ako je vytváranie z voľnej ruky, točenie na hrnčiarskom kruhu, liatie keramickej hmoty do sadrovej formy a kombinácia týchto postupov. Žiaci sú pritom vedení k samostatnosti a rozvoju individuálneho prístupu.

ÚĽUV