Jozef Moravčík – majster slamienkár

Jozef Moravčík – majster slamienkár

Božena Dostálová

Slama bola hneď po prútí druhým najpoužívanejším materiálom v košikárskej výrobe na Slovensku. Plietli sa z nej rôzne druhy výrobkov, z ktorých najbežnejšie boli košíky – slamienky na chlebové cesto, okrúhle alebo oválne. Plietli sa aj zásobnice na obilie, úle, lyžičníky.

Košikárska výroba zo slamy sa zakladá na tradičnej špirálovej technike. Na pletenie košíkov sa pripravujú dva materiály – slama a lubok, ktorým sa slama obtáča. Výrobky zo slamy sa plietli zväčša pre vlastnú potrebu, no v niektorých oblastiach nadobudla výroba širší rozsah a vyrábalo sa aj na predaj.

Na tradičné slamienkárstvo nadviazal prostredníctvom svojich výrobcov ÚĽUV. Jedným z tých, ktorého výrobky zo slamy patrili do sortimentu ÚĽUV, bol Jozef Moravčík z Prievidze. Oslovil ho tento jednoduchý materiál a krása výrobkov vyrobená z neho. V priebehu 20 rokov, počas ktorých sa venoval práci so slamou, vyrobil množstvo ošítok rôznych tvarov a veľkostí. Slamienky, oválne i okrúhle, vyrábal tradičnou technikou z ražnej slamy so sebe vlastným zmyslom pre detaily a precíznosť. V roku 2012 získal Jozef Moravčík titul majster ľudovej umeleckej výroby v odvetví výroby zo slamy – za zachovávanie tradičných úžitkových predmetov. V apríli roku 2013 sa jeho životná púť a tým aj 10 ročná spolupráca s ÚĽUV-om ukončila.

ÚĽUV