Keramika sa učí celý život

Keramika sa učí celý život

Eva Ševčíková

Juraj Maco sa vyučil v modranskej Majolike. Neskôr pracoval v keramických ateliéroch Fondu výtvarných umení, kde prichádzal do styku so súčasným keramickým umením. To ho posunulo na inú cestu aj vo vlastnej tvorbe. Jeho ambíciou však bolo pracovať doma, a tak sa v roku 1985 začala spolupráca Juraja Maca s ÚĽUV-om, výrobou keramiky z Gemera. Jej čisté tvary, farebnosť, materiál a remeselné spracovanie mu priam učarovali. Vyhovovala jeho osobnému cíteniu keramiky a našiel v nej tak trvalú inšpiráciu. Vo svojom voľnom čase sa jej venuje dodnes. Zámerom Juraja Maca nie je robiť repliky, vychádza síce z gemerskej hrnčiny, z určitých tvarov a vzorov, tie však vlastným spôsobom rozvíja, posúva ďalej. Sortiment sa mení aj s požiadavkami zákazníkov. So svojou keramikou chodí na viaceré jarmoky nielen na Slovensku ale i do zahraničia. Súčasťou jeho vzťahu k remeslu je aj aktívne odovzdávanie znalostí a skúseností záujemcom, ktorí sa chcú naučiť tvoriť vlastnú keramiku prostredníctvom kurzov pre verejnosť. Ukazuje tak jednu z možných ciest, ako sa v súčasnosti dajú odovzdávať remeselné zručnosti ďalej tým, ktorí majú o ne skutočne záujem.

ÚĽUV