Pôvab kameninových záhrad

Pôvab kameninových záhrad

Bohuslava Konušová

V baníckom a minciarskom meste Kremnica sa v priebehu 19. storočia rozvíjali viaceré priemyselné odvetvia využívajúce miestne suroviny. Významné postavenie medzi nimi zaujímala továreň na výrobu kameniny. Práve tento druh keramiky sa rozhodla Národná banka Slovenska – Múzeum mincí a medailí v Kremnici prezentovať na dlhodobej výstave s názvom Pôvab kameninových záhrad.

Továreň vyrábala úžitkové a dekoratívne predmety zodpovedajúce módnym požiadavkám doby. Boli žiadané na trhu ďaleko presahujúcom hranice Slovenska. Výrobný sortiment sa postupne rozširoval, zdobený bol bohatším viacfarebným i zlatým figurálnym, rastlinným, zoomorfným alebo iluzórnym dekorom.

Výstava poskytuje záujemcom poznatky z histórie kremnickej kameninovej továrne, v stručnosti oboznamuje s výrobným procesom a sortimentom výrobkov. Zaujme aj netradičným spôsobom prezentácie predmetov. Riešiteľ výstavy nepoužil osvedčený spôsob – tradičné sklené vitríny, ktoré ochraňujú krehké predmety pred dotykmi návštevníkov. Spolupracoval s drotárom, ktorý každý predmet určený na stenu oplietol drôtom a upevnil na podložku, ktorá je súčasťou nástennej železnej konštrukcie. Výstava potrvá do roku 2015, kedy si bude nielen kremnická kultúrna verejnosť pripomínať 200. výročie založenia továrne.

ÚĽUV