Príbeh vianočných ozdôb

Príbeh vianočných ozdôb

Katarína Nádaská

Prvý písomný záznam o vianočnom strome je zápis v brémskej kronike z roku 1570 o jedli ozdobenej sladkosťami a papierovými kvetmi v cechovej budove, do ktorej boli pozvané deti remeselníckych majstrov. V 17. a 18. storočí sa stromček rozšíril v nemeckých mestách v rodinách mešťanov a vysokých úradníkov. Až neskôr sa dostal do európskych aristokratických palácov. Na území Slovenska sa vianočný stromček objavuje až začiatkom 19. storočia, najprv v mestách a až koncom storočia na vidieku, kde dlho prevládali malé stromčeky visiace z hrady nad stolom.

Prvé medovníkové a voskové ozdoby určené na výzdobu stromčeka sa začali objavovať už v 16. storočí v Nemecku. V bohatšom šľachtickom či meštianskom prostredí sa stromčeky zdobili sklenenými ozdobami, girlandami, ktoré si bolo možné zakúpiť v obchodoch. Ale výroba ozdôb na stromček bola i spoločná činnosť rodičov a detí už niekoľko týždňov pred Vianocami. Vyrábali sa z papiera, slamy, vyšívaním, šitím miniatúrnych balíčkov, mašlí. Počiatok 20. storočia so sebou priniesol bohatý sortiment vianočných kolekcií, ktoré obsahovali čokoládové figúrky a salónky s rôznymi druhmi náplní, jagavé girlandy, anjelské vlasy, drevený betlehem, elektrické svetielka na vianočný stromček a špic na vrcholec stromčeka.

Vo vidieckom prostredí Slovenska boli predchodcami vianočných stromčekov najmä slamené vence zavesené nad stolom. Prvé ozdoby boli viazané na magické účinky vianočného stola – slama, chlieb, strukoviny, orechy, čerstvé alebo sušené jabĺčka – to všetko bolo znakom chcenej prosperity pre ľudí. K tradičným ozdobám stromčeka patrili tiež kockový cukor zabalený do pozlátka, medovníčky a papierové reťaze.

ÚĽUV