Trasakovanie

Trasakovanie

Eva Ševčíková

Keramické výrobky sú jedinečné nielen svojím tvarom, ale aj výzdobou. Veľmi zaujímavé, práve spôsobom dekorovania, sú dve hlboké misky, ktoré aktuálne získalo do svojej zbierky Múzeum ľudovej umeleckej výroby v Stupave. Ide o bežný hrnčiarsky výrobok, ktorý slúžil na servírovanie polievky. Ich autorom je majster Ján Könyveš (1919 – 2011) z Pukanca. Z vonkajšej strany sú misky jednoducho zdobené pásmi a vlnovkou uprostred. Na ich vnútornej strane je použitá technika výzdoby známa aj pod názvom trasakovanie, ktorá využíva samotnú rotáciu hrnčiarskeho kruhu. Je to technika bežne rozšírená v starých keramických kultúrach. Jej čaro, pri ktorom zohrávajú úlohu vlastnosti keramických materiálov, pôsobí na diváka aj v dnešných dňoch. Z času na čas sa objaví táto technika aj v produkcii súčasných majstrov.

ÚĽUV