Z Holíča k bolerázskym džbankárom

Z Holíča k bolerázskym džbankárom

Daniel Hupko

Zakladateľmi džbankárskej výroby v Boleráze boli potomkovia habánskych džbankárov v 18. storočí. Bolerázska fajansa sa čoskoro stala pojmom, ktorý bol synonymom kvalitnej džbankárskej práce. Svoj podiel na tom mali nielen členovia významného džbankárskeho rodu Kittovcov, ktorí v Boleráze pôsobili od poslednej tretiny 18. storočia, ale neopomenuteľným faktorom bola i výrazná diferenciácia tamojšej keramickej výroby.

Dielňa v Boleráze patrí medzi tie džbankárske strediská, ktoré boli výrazne ovplyvnené produkciou holíčskej manufaktúry. Holíčska továreň na fajansový riad bola vzhľadom na svoje postavenie výrazným inšpiračným zdrojom. Jej produkty boli ovplyvnené nielen produkciou popredných európskych dielní, ale i orientálnymi vzormi.

Súčasťou zbierkového fondu múzea na hrade Červený Kameň v Častej sú dva predmety, ktoré kvalitou umelecko-remeselného spracovania naznačujú svoj pôvod v holíčskej továrni na fajansový riad. Je to však dvojica výrobkov bolerázskych majstrov, ktoré sú vhodným príkladom na demonštrovanie vplyvu holíčskej manufaktúry na činnosť ľudových džbankárov. Ide o okrúhly tanier a osemhranný poklop na servírovaciu misu. Skutočnosť, že sa zachovali v zbierkovom fonde múzea svedčí o tom, že odberateľmi výrobkov bolerázskych džbankárov nebol iba vidiecky ľud či mešťania a zemania, ale i príslušníci vyššej šľachty.

ÚĽUV