Remeslo ako voľnočasová aktivita detí

Remeslo ako voľnočasová aktivita detí

Eva Ševčíková

Široká ponuka tvorivých dielní, denných táborov, krátkodobých i dlhodobých kurzov svedčí o tom, že remeslo v najrôznejších podobách predstavuje v súčasnosti jednu z atraktívnych a zároveň dostupných možností zmysluplného využívania voľného času. Škola remesiel ÚĽUV je zastrešujúci názov pre všetky vzdelávacie aktivity ÚĽUV-u určené deťom i dospelým. Organizačne ich zabezpečujú Regionálne centrá remesiel v Bratislave (od roku 1999), v Banskej Bystrici (od roku 2004) a v Košiciach (od roku 2013). Kurzy sú určené pre deti v školskom veku. Základné techniky zvládnu bez problémov a po osvojení sa ich učia kreatívne rozvíjať. Dôležitá je však pozícia lektora, ktorý musí mať na túto prácu viacero predpokladov a okrem výborného ovládania remesla dokáže vhodným spôsobom pracovať s deťmi. Systém vzdelávania je komplexný, ponúka rôzne možnosti od prvotného zoznámenia sa na tvorivých dielňach cez exkurzie až po dlhodobé kurzy, prázdninový program. Pre deti je to jedinečná príležitosť stretnúť sa s tradičnými remeslami a zároveň remeselná práca rozvíja ich jemnú motoriku, predstavivosť, uvažovanie v danom materiáli, výrobky detí môžu slúžiť ako darčeky, tešia celú rodinu, čo prirodzene prináša radosť a pozitívne emócie.

ÚĽUV