21. medzinárodné sympózium umeleckého šperku Kremnica

21. medzinárodné sympózium umeleckého šperku Kremnica

Jana Machatová

Na 21. medzinárodnom sympóziu umeleckého šperku Kremnica 2015, ktoré sa konalo toto leto, prebiehali debaty, prezentovali sa predchádzajúce práce, hodovalo sa, ale predovšetkým sa pracovalo a tvorilo. Kurátorka sympózia Mária Hriešik Nepšinská pozvala deväť účastníkov rôzneho veku, národnosti aj povahy. Sympózium sa ukončilo otvorením výstavy v NBS – Múzeum mincí a medailí Kremnica, kde boli prezentované výsledky účastníkov. Práce boli ovplyvnené prostredím, geniom loci Kremnice, ale aj vzájomnými konfrontáciami. Súčasťou prezentácie sa stal aj spoločný objekt, na ktorom spolupracovali všetci účastníci a je tradičnou sympoziálnou disciplínou.

ÚĽUV