Etnokultúrne kontexty dizajnu

Etnokultúrne kontexty dizajnu

Hana Dvořáková

Súčasná dizajnérska tvorba v Čechách a na Morave sa čím ďalej tým viac inšpiruje prejavmi českej a moravskej tradičnej kultúry. Pohľady nie za plot k susedom, ale späť na vlastný dvor, sú tu a sú „in“. Je to logický návrat ku koreňom, k obrazom, ktoré sú v nás zakódované z minulosti, k tomu, čím sa od „tých druhých“ odlišujeme.

ÚĽUV