Belujská hrnčiarska tradícia

Belujská hrnčiarska tradícia

Štefan Mlích

Väčšina súčasných slovenských keramikárov, ľudových výrobcov, sa učila v Modre alebo na umeleckých priemyslovkách. U Štefana Mlícha však láska ku keramike rástla popri jeho profesii sochára, až napokon prevládla nad ostatnou jeho tvorbou. Najskôr to bolo očarenie krásou umeleckoremeselných keramických výrobkov. Neskôr cez zberateľstvo vnímal krásu či už samotného materiálu, alebo jeho výtvarnej hodnoty. Pracuje aj ako reštaurátor a vie ohodnotiť kvalitu a technologický postup tvorby predmetu. Môže ho preskúmať a čítať v ňom ako vo výrobnej príručke. Na tradície belujskej keramiky nadväzuje svojou tvorbou aj on sám. Konštatuje, že každý predmet, ktorý vytvorí, musí byť prežitý, nielen vyrobený na predaj a bez toho, aby pohľad naň vyčaril úsmev a príjemný pocit, nemožno tvoriť.

ÚĽUV