Bude mať pozdišovské hrnčiarstvo pokračovanie?

Bude mať pozdišovské hrnčiarstvo pokračovanie?

Stanislava Rovňáková, Jozef Hrabovský

Dňa 11. októbra uplynulo 600 rokov od spísania listiny, ktorá dokladá prítomnosť hrnčiarskej výroby na panstve prináležiacom k Pozdišovciam. Ďalším dôležitým medzníkom v histórii podzišovského hrnčiarstva bolo založenie cechu v roku 1743. Združilo sa v ňom 41 majstrov. Dobré meno podzišovských výrobkov postupne rástlo a šírilo sa, a prežilo počas svojej histórie rôzne spoločenské zvraty. Po druhej svetovej vojne tunajšia produkcia opäť hľadala svoje miesto na trhu. Jej výraznú premenu priniesla výtvarníčka Júlia Horová, ktorú v roku 1947 do Pozdišoviec vyslalo bratislavské Ústredie ľudovej umeleckej výroby. Po roku 1989 zmena spoločenských pomerov viedla v keramickom družstve postupne k poklesu výroby. Napokon bola v roku 2007 zatvorená. V súčasnosti však možno vidieť rastúci záujem verejnosti, aktivistov, odborníkov aj samotných výrobcov z tohto regiónu o navrátenie zašlej slávy pozdišovskej keramike.

ÚĽUV