Digitálna hlina

Digitálna hlina

Michala Lipková

Technológia 3D tlače sa pomaly, ale isto, stáva prístupnou pre široké masy. Prvé experimenty s výrobou keramiky či porcelánu prostredníctvom počítačovo riadeného vrstvenia materiálu sa objavili už dávno a púšťali sa do nich nielen výrobcovia samotných tlačiarní, ale aj remeselníci a dizajnéri, ktorí experimentovali s vlastnými, svojpomocne vyrobenými prístrojmi. Už dávno nie je problém objednať si svoj 3D výtlačok z týchto materiálov cez internetové portály. A práve prekonanie tejto bariéry prináša nové otázky. Čím môže byť digitálne riadená výroba keramiky či porcelánu zaujímavá? Predstavené projekty odpovedajú na túto otázku.

ÚĽUV