Fajansa na Slovensku

Fajansa na Slovensku

Diana Némethová

Keď v roku 1981 vyšla vo vydavateľstve Tatran v rámci edície Ľudové umenie na Slovensku publikácia Ireny Pišútovej Fajansa, zanedlho sa stala vyhľadávaným zdrojom informácií o fajansových úžitkových aj okrasných predmetoch nielen v profesionálnych, ale najmä v zberateľských kruhoch. Zvýšený dopyt po odbornej literatúre s touto tematikou inšpiroval vydavateľstvo ÚĽUV-u k opätovnému vydaniu publikácie.

ÚĽUV