Fenomén Gemer

Fenomén Gemer

Oľga Bodorová

Juhu stredného Slovenska, historické regióny Gemer – Malohont a Novohradu boli ešte donedávna preslávené hrnčiarskou produkciou. Dodnes sa tu nachádzajú kvalitné biele íly s najvyšším obsahom kaolínu na Slovensku. V minulosti sa využívali predovšetkým v tradičnom hrnčiarstve a v keramických manufaktúrach. Súčasní domáci aj zahraniční keramikári si stanovili náročnú úlohu: oživiť túto zašlú slávu keramických. Preto v tomto regióne v roku 2009 vzniklo medzinárodné keramické sympózium pre mladých umelcov „Fenomén Gemer ”. Jeho iniciátorom bola Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Ateliér keramiky. Počas štyroch ročníkov sa na Fenoméne Gemera vystriedalo takmer dvadsiatka keramikárov z Čiech, Slovenska, Nemecka, Anglicka, Ukrajiny či Poľska. Ich výsledky v podobe fotodokumentácie sa prezentovali na mnohých výstavách doma i v zahraničí (Poľsko, Čechy, Maďarsko).

 

ÚĽUV