Hore Modrou maľovaná dlážka… alebo krátke zamyslenie nad modranskou keramikou

Hore Modrou maľovaná dlážka… alebo krátke zamyslenie nad modranskou keramikou

Agáta Petrakovičová Šikulová

Tradícia modranskej keramiky siaha až do roku 1636, z ktorého pochádza prvý písomný prameň, cechové štatúty, dokumentujúce toto remeslo. Modra sa postupne zaradila medzi renomované keramické strediská a jej výrobky boli známe v celej strednej Európe. Po zrušení cechového zriadenia v roku 1873 nastal medzi hrnčiarmi problém s odbytom i s výchovou nového dorastu. Pre zachovanie keramikárskej tradície v Modre bolo založené v roku 1883 Keramicko-priemyselné učilište, čím boli položené základy budúcej Slovenskej ľudovej majoliky. Zlatú éru zažívalo najmä po roku 1918, keď nastal neuveriteľný dopyt po modranskej keramike. Pretekanie sa v plnení plánov a nárast záujmu o modranskú majoliku v 70. a 80. rokoch 20. storočia produkciu dielne poznačili priam bolestne. Podnik produkoval množstvo keramiky, ktorej úroveň klesla a najmä ktorou sa verejnosť presýtila. Nedávno prebehla médiami informácia o zatvorení Slovenskej ľudovej majoliky v Modre. Spustili sa polemiky týkajúce sa ďalšieho smerovania podniku i možnosti záchrany tradičnej modranskej fajansy. Tá bude možná, s aktívnou účasťou odborníkov z oblasti remesla, histórie a dizajnu, ako aj za pomoci medzinárodných skúseností. Cieľom bude zachovať túto dôležitú časť nášho kultúrneho dedičstva, očistiť ho od rán utŕžených za niekoľko desiatok rokov a ponúknuť opäť nielen tradíciu, ale aj moderné cesty používania slovenskej majoliky.

ÚĽUV