Ocenená kniha Tradičný odev Slovenska

Ocenená kniha Tradičný odev Slovenska

Redakcia

Úspešnosť a kvalitu edície Tradícia dnes vydavateľstva ÚĽUV-u potvrdzuje aj aktuálne ocenenie jednej z kníh, ktoré vyšli pod touto hlavičkou. Publikácia Tradičný odev Slovenska z pera renomo­vaného etnológa Mojmíra Benžu získala vo veľkej konkurencii Výročnú cenu revue Pamiatky a múzeá za rok 2015. Bola jej udelená za vynikajúcu vedeckú syntézu významných prejavov hmotnej kultúry Slovenska, za vydavateľský a redakčný počin, za grafickú podobu publikácie aj za ilustrácie. Hodnotnosť knihy ešte umocňuje jej dvojjazyčné, slovensko-anglické vydanie.

ÚĽUV