Nový pohľad na textilnú tvorbu

Nový pohľad na textilnú tvorbu

Zuzana Strešnáková

Textile Art of Today je trienálová medzinárodná výstavná prehliadka súčasnej textilnej umeleckej tvorby a jej najnovších trendov. Jej cieľom je vybrať a prezentovať v krajinách V 4 inovatívne diela, ktoré ležia na rozhraní textilnej tvorby a digitálnych technológií či výtvarného umenia. Preto organizátori aj od blížiaceho sa piateho ročníka očakávajú práce s modernými technológiami, napríklad prepojenie mobilných aplikácií a umeleckého diela. Ale takisto diela, ktoré pracujú s vôňami, so svetlom a s tieňom, s kinetikou, ako aj diela, ktoré reagujú na aktuálne témy globálneho sveta. Samozrejme, svoje miesto tu má aj klasická textilná tapiséria. Na výstave uvítajú textilné inštalácie, objekty, videá, diela približujúce sa sochárskej či šperkárskej tvorbe. Piaty ročník putovnej prehliadky v krajinách V 4 bude mať vernisáž 7. septembra 2018 v Danubiana Meulensteen Art Museum v Bratislave.

ÚĽUV