Poznajú recept na úspech

Poznajú recept na úspech

Petra Kolláriková

Založením rodinnej tkáčskej dielne v Strmilove v roku 1870 nadviazal František Kubák na dlhú tradíciu spracovávania vlny v tamojšom tkáčskom cechu. V dielni tkali z vlny, bavlny i ľanu. Po znárodnení podniku v roku 1948 výroba ustala, no v roku 1955 sa dielňa dostala pod Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV) a viedol ju ďalší syn z rodiny Kubákovcov, Ferdinand mladší. Pod záštitou ÚLUV-u dielňa niekoľko desaťročí prosperovala, vyrábala poťahové a dekoračné látky, ktoré mali úspech doma i v zahraničí. V roku 1992 sa na základe reštitúcií vrátila do rúk Kubákovcov. Dnes firmu vedie už piata generácia, pokračovateľom rodinného podnikania je Filip Kubák. V súčasnosti sa firma zameriava predovšetkým na výrobu dizajnového bytového textilu, ako sú napríklad obrusy, prikrývky a podobne. Najžiadanejšími produktmi sú vlnené deky. Pri výrobe firma používa len stopercentný prírodný materiál, konkrétne ovčiu vlnu, bavlnu a ľan. Poskytuje aj služby spojené so spracovaním vlny. Sľúbený recept na úspech prezradíme v kompletnom znení článku v časopise.

ÚĽUV