Tradičné zužitkovanie ovčej vlny v Liptove

Tradičné zužitkovanie ovčej vlny v Liptove

Iveta Zuskinová

V tejto časti Slovenska sa chovali prevažne ovce valašky, ktoré sa dokázali prispôsobiť drsným klimatickým podmienkam tohto regiónu na severe Slovenska. Ich vlna je však menej kvalitná, hrubá. Má väčšinou bielu farbu, no v obciach stredného Liptova obyvatelia viac požadovali vlnu od čiernych valašiek , ktorú si viac cenili. V minulosti bolo zvykom strihať ovce dvakrát ročne, na jar, pred vyhnaním na salaš, a druhýkrát na konci pastierskej sezóny, keď sa ovce zahnali z holí do dediny. Výsledkom zložitého spracovania vlny bola vlnená niť, z ktorej sa tkala postav, vlnená textília. Vo valche sa pôsobením vriacej vody a úderov kladív stupy splstila na súkno, ktoré malo vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti. Z bieleho i čierneho súkna sa šili napríklad nohavice haleny či kapce. Od polovice 20. storočia bol tento odev postupne nahrádzaný továrenským materiálom. V súčasnosti sa však v regióne opäť rozvíjajú aktivity smerujúce k opätovnému využívaniu tohto vzácneho prírodného materiálu v rámci umeleckých škôl či múzeí.

ÚĽUV