Výroba z vlny a ÚĽUV

Výroba z vlny a ÚĽUV

Eva Šipöczová

Múzeum ľudovej umeleckej výroby v Stupave iniciovalo tento tok výskum umeleckoremeselnej výroby z vlny s cieľom zhrnúť, ako vyzerala a ako sa menila táto činnosť pod záštitou ÚĽUV-u. V novej, modernistickej spoločnosti mnohé tradičné výrobky stratili svoju funkciu a dopyt po nich klesol na minimum. Ústredie sa preto sústredilo na výrobu sortimentu, ktorý bol atraktívny pre súdobých spotrebiteľov. Významnú úlohu pritom zohrávali umeleckí návrhári a umelecké návrhárky a samozrejme aj samotní výrobcovia a výrobkyne. Výsledkom boli výrobky zodpovedajúce potrebám modernej doby, no dýchajúce autenticitou ľudového umenia, s kvalitou zodpovedajúcou ručnej výrobe. V prípade výroby z vlny išlo najmä o bytový textil a módny odev, o využitie tradičných textilných techník pri tvorbe odevných súčiastok, o preberanie strihov, o využitie vzorov, ornamentu a ozdobných techník. Po roku 1989 upadol záujem verejnosti o bytový textil a do popredia sa dostali pletené odevné doplnky. V súčasnosti sa výrobe z vlny venuje devätnásť výrobcov a výrobkýň.

ÚĽUV