Knižnica pri RCR Banská Bystrica

Knižnica pri RCR Banská Bystrica

Knižnica pri RCR Banská Bystrica ponúka literatúru pre záujemcov z regiónov stredného Slovenska, či už pre vedeckých, výskumných a akademických pracovníkov, študentov, lektorov, návštevníkov kurzov, remeselníkov i ostatných záujemcov o ručné práce a remeslá.

Výpožičný čas

Prezenčné štúdium literatúry je možné od pondelka do piatku v čase od 9.00 do 17.00 hod.

Kontakt

Mgr. Monika Ondrušková
tel.: +421 48 412 36 57
e-mail: predajnabb@uluv.sk

Adresa

Dolná 14
P. O. Box 293
974 01 Banská Bystrica
e-mail: predajnabb@uluv.sk

ÚĽUV