Knižnica pri RCR Košice

Knižnica pri RCR Košice

Knižnica pri RCR Košice ponúka literatúru pre záujemcov z regiónov východného Slovenska, či už pre vedeckých, výskumných a akademických pracovníkov, študentov, lektorov, návštevníkov kurzov, remeselníkov i ostatných záujemcov o ručné práce a remeslá.

Výpožičný čas

Prezenčné štúdium literatúry je možné od pondelka do piatku v čase od 10.00 do 17.00 hod.

Kontakt

Ing. Peter Szeman
tel.: +421 918 841 698
e-mail: peter.szeman@uluv.sk

Adresa

Mäsiarska 52
040 11 Košice
e-mail: rcrke@uluv.sk

ÚĽUV