Generálny riaditeľ, úsek generálneho riaditeľa

Generálny riaditeľ, úsek generálneho riaditeľa

Mgr. Eva Ševčíková
generálna riaditeľka
e-mail: generalny.riaditel@uluv.sk

Mgr. Milena Holánová
zástupkyňa štatutára ÚĽUV
tel.: +421 918 841 665
e-mail: milena.holanova@uluv.sk

Alena Nádasdiová
asistentka GR a referentka pre správu registratúry
tel.: +421 908 767 718
e-mail: alena.nadasdiova@uluv.sk

Ing. Jana Krajčovičová
referentka ľudských zdrojov
tel.: +421 908 917 454
e-mail: jana.krajcovicova@uluv.sk

Mgr. art. Barbora Pokorná
manažérka kvality
tel.: +421 917 532 048
e-mail: barbora.pokorna@uluv.sk

Ing. Andrea Orelová, PhD.
manažérka projektov
tel.: +421 908 795 068
e-mail: andrea.orelova@uluv.sk

Peter Németh
technik IT, administrátor webu
tel.: +421 908 767 712
e-mail: peter.nemeth@uluv.sk

ÚĽUV