Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Banská Bystrica

Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Banská Bystrica
Adresa: Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Banská Bystrica
                Dolná 14
                P.O.Box 293
                974 01 Banská Bystrica

 

Mgr. Katarína Chruščová
riaditeľka regionálneho centra remesiel ÚĽUV Banská Bystrica
tel.: +421 905 732 478
e-mail: katarina.chruscova@uluv.sk

Mgr. Lívia Bučková
lektorka remesiel a manažérka pre vzdelávanie dospelých
tel.: +421 905 732 627
e-mail: livia.buckova@uluv.sk

Eva Kuniková
referentka a manažérka pre vzdelávanie detí
tel.: +421 917 822 393
e-mail: eva.kunikova@uluv.sk

Michal Fiľo
lektor remesiel, technik prevádzky
tel.: +421 905 694 515
e-mail: michal.filo@uluv.sk

Bc. Katarína Králiková
lektorka remesiel
e-mail: katarina.kralikova@uluv.sk

ÚĽUV