Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Banská Bystrica

Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Banská Bystrica

Adresa

Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Banská Bystrica
Dolná 14
P. O. Box 293
974 01 Banská Bystrica

Kontakty

Mgr. Katarína Chruščová
riaditeľka regionálneho centra remesiel ÚĽUV Banská Bystrica
tel.: +421 905 732 478
e-mail: katarina.chruscova@uluv.sk

Eva Kuniková
manažérka pre vzdelávanie detí
tel.: +421 917 822 393
e-mail: eva.kunikova@uluv.sk

Michal Fiľo
lektor remesiel, technik prevádzky
tel.: +421 905 694 515
e-mail: michal.filo@uluv.sk

Bc. Katarína Králiková
lektorka remesiel
e-mail: katarina.kralikova@uluv.sk

Mapa

ÚĽUV