Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Bratislava

Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Bratislava

Adresa:
Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Bratislava
Obchodná 64
816 11 Bratislava

Mgr. Milena Holánová
riaditeľka regionálneho centra remesiel ÚĽUV Bratislava
tel.: +421 918 841 665
e-mail: milena.holanova@uluv.sk

Mgr. Alena Járosiová Hlucháňová
manažérka vzdelávania (kurzy a aktivity pre dospelých)
tel.: +421 917 532 070
e-mail: alena.jarosiovahluchanova@uluv.sk

Mgr. Michaela Krajňáková
manažérka vzdelávania (kurzy a aktivity pre deti a mládež)
tel.: +421 908 795 063
e-mail: michaela.krajnakova@uluv.sk

Mgr. Zuzana Magulová
metodička vzdelávania
tel.: +421 908 767 715
e-mail: zuzana.magulova@uluv.sk

Bc. Alena Micháliková
fakturantka
tel.: +421 918 841 646
e-mail: alena.michalikova@uluv.sk

Jarmila Rybánska
lektorka remesiel
tel.: +421 917 750 455
e-mail: jarmila.rybanska@uluv.sk

Mgr. Beáta Skaličanová
lektorka remesiel
e-mail: beata.skalicanova@uluv.sk

Mapa

ÚĽUV