Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Košice

Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Košice

Adresa

Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Košice
Mäsiarska 52
040 01 Košice

Kontakty

Ing. Júlia Jeleňová
riaditeľka regionálneho centra remesiel ÚĽUV Košice
tel.: +421 905 780 171
e-mail: julia.jelenova@uluv.sk

Iveta Kažimírová
manažérka vzdelávania, referentka
tel.: +421 905 780 048
e-mail: iveta.kazimirova@uluv.sk

Mgr. Jozef Hrabovský
manažér vzdelávania – konzultant
tel.: +421 918 841 698
e-mail: jozef.hrabovsky@uluv.sk

Ing. Peter Szeman
manažér podujatí
tel.: +421 918 841 698
e-mail: peter.szeman@uluv.sk

Peter Báthory
referent prevádzky a správy majetku
tel.: +421 905 932 789
e-mail: peter.bathory@uluv.sk

Mapa

ÚĽUV