Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Košice

Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Košice
Adresa: Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Košice
               Mäsiarska 52
              040 01 Košice

 

Ing. Júlia Jeleňová
riaditeľka regionálneho centra remesiel ÚĽUV Košice
tel.: +421 905 780 171
e-mail: julia.jelenova@uluv.sk

Iveta Kažimírová
manažérka vzdelávana, referentka
tel.: +421 905 780 048
e-mail: iveta.kazimirova@uluv.sk

Peter Báthory
referent prevádzky a správy majetku
tel.: +421 905 932 789
e-mail: peter.bathory@uluv.sk

Ing. Peter Szeman
manažér podujatí
tel.: +421 918 841 698
e-mail: peter.szeman@uluv.sk

ÚĽUV