Úsek hospodárskej správy

Úsek hospodárskej správy

Ing. Gustáv Holzhauser
riaditeľ úseku hospodárskej správy
tel.: +421 918 383 093
e-mail: gustav.holzhauser@uluv.sk

Stanislava Fraňová
referentka hospodárskej správy
tel.: +421 905 285 467
e-mail: stanislava.franova@uluv.sk

Roman Vojtyla
referent hospodárskej správy
tel.: +421 917 474 348
e-mail: roman.vojtyla@uluv.sk

ÚĽUV