Úsek komunikácie a podpory ĽUV

Úsek komunikácie a podpory ĽUV

Oddelenie marketingu a komunikácie

Mgr. et Mgr. art. Mária Hriešik Nepšinská, PhD.
riaditeľka úseku komunikácie a podpory ĽUV
tel.: +421 905 780 054
e-mail: maria.hriesiknepsinska@uluv.sk

Mgr. Monika Mikušiaková
manažérka podujatí
tel.: +421 908 795 059
e-mail: monika.mikusiakova@uluv.sk

Mgr. Alena Pastorková
projektová manažérka
tel.: +421 905 370 680
e-mail: alena.pastorkova@uluv.sk

Kristína Hedvigiová
referentka
tel.: +421 908 767 720
e-mail: kristina.hedvigiova@uluv.sk

akad. mal. Barbara Neumannová
grafička
tel.: +421 908 767 722
e-mail: barbara.neumannova@uluv.sk

Nataša Mišovičová
lektorka Galérie ÚĽUV v Bratislave
e-mail: natasa.misovicova@uluv.sk

Ing. arch. Jarmila Miháliková
lektorka Dizajn Štúdia ÚĽUV v Bratislave
e-mail: jarmila.mihalikova@uluv.sk

Oddelenie odbytu

Mgr. Zuzana Štefančíková
vedúca odbytu
tel.: +421 905 283 764
e-mail: zuzana.stefancikova@uluv.sk

Mgr. Terézia Kopčíková
referentka odbytu
tel.: +421 917 321 845
e-mail: terezia.kopcikova@uluv.sk

Andrej Vančo
asistent predaja
Galéria a predajňa ÚĽUV Bratislava, Obchodná ul.
tel.: +421 917 528 580
e-mail: predajnaobchodna@uluv.sk

Renáta Ročkárová
asistentka predaja
Predná izba – galéria a predajňa ÚĽUV Bratislava, Námestie SNP
tel.: +421 2 529 23 802
e-mail: predajnasnp@uluv.sk

Mgr. Monika Ondrušková
asistentka predaja
Predajňa ÚĽUV Banská Bystrica
tel.: +421 48 412 36 57
e-mail: predajnabb@uluv.sk

Mária Galliková
asistentka predaja
Galéria a predajňa ÚĽUV Tatranská Lomnica
tel.: +421 5 244 67 322
e-mail: predajnatl@uluv.sk

Ľudmila Komiňáková
asistentka predaja
Galéria a predajňa ÚĽUV Tatranská Lomnica
tel.: +421 5 244 67 322
e-mail: predajnatl@uluv.sk

Ing. Alena Horáková
konzultantka, asistentka predaja
Predajňa ÚĽUV Košice
tel.: +421 908 767 716
e-mail: predajnake@uluv.sk

ÚĽUV