Úsek odborných činností

Úsek odborných činností

Mgr. Diana Némethová, PhD.
riaditeľka úseku odborných činností, redaktorka
tel.: +421 904 260 949
e-mail: diana.nemethova@uluv.sk

Mgr. Lucia Šlamiarová
redaktorka
tel.: +421 905 713 691
e-mail: lucia.slamiarova@uluv.sk

Mgr. Tomáš Mikolaj
redaktor
tel.: +421 915 601 924
e-mail: tomas.mikolaj@uluv.sk

Bc. Zuzana Macková Juríková
referentka knižnice
tel.: +421 917 321 841
e-mail: zuzana.mackovajurikova@uluv.sk

Konzultanti

Mária Farkasová
keramika – hrnčina a kamenina, kov, koža, kraslice, medovníky
tel.: +421 908 767 719
e-mail: maria.farkasova@uluv.sk

Mgr. art. Dominika Mačáková
drevo, hudobné nástroje, rohovina, sklo, maľba na skle, prírodné pletivá a dekorácie z prírodných pletív (figúrky, obrázky, ozdoby)
tel.: +421 918 838 646
e-mail: dominika.macakova@uluv.sk

Mgr. art. Ľubica Poncik
konzultantka – módny odev a doplnky, bytový textil
manažérka Otvoreného ateliéru (všetky materiály)
tel.: +421 905 780 053
e-mail: lubica.poncik@uluv.sk

Alexandra Hlucháňová
tradičný odev, výšivka, paličkovaná čipka, bytový textil a dekorácie
tel.: +421 917 546 986
e-mail: alexandra.hluchanova@uluv.sk

Mgr. Zuzana Kolcunová
keramika – majolika, modrotlač, vlna
tel.: +421 905 209 013
e-mail: zuzana.kolcunova@uluv.sk

ÚĽUV