Tvorivé dielne pre dospelých

Tvorivé dielne pre dospelých

Rozsah
120 minút
Kapacita
1 skupina/max. 6 osôb
Cena
25 €/osoba
Viac informácií

Tvorivé dielne prinášajú aj dospelým možnosť kreatívneho zážitku v oblasti tradičných remesiel a ľudovo umeleckej výroby. Účastníci nahliadnu do histórie remesla, skúsia si prácu s prírodnými materiálmi a naučia sa jednoduchú remeselnú techniku. Každý účastník si odnáša so sebou vlastnoručne zhotovený výrobok.
Tvorivé dielne môžete navštíviť v pracovných dňoch vo vopred dohodnutom termíne a čase.
Program prispôsobujeme podľa požiadaviek a kapacitných možností v našich dielňach: textilnej, drotárskej, hrnčiarskej, košikárskej, rezbárskej a maľby na sklo.
Cieľovou skupinou je laická i odborná verejnosť, zahraniční návštevníci, všetky vekové kategórie.
Lektor pracuje v dielni so skupinou 6 účastníkov.
V cene je zahrnutá práca lektora, pracovný materiál, zapožičanie pracovných nástrojov.

Cena realizácie tvorivých dielní externe (mimo priestorov Regionálneho centra remesiel) bude dohodnutá individuálne podľa miesta konania, vzdialenosti a programu.

Určené pre
dospelí
Miesto konania
Banská Bystrica, Dolná 14
Zobraziť na mape
Kontaktné údaje

Eva Kuníková, +421 917 822 393, eva.kunikova@uluv.sk

Termíny

Termín
Lektor
Cena
po individuálnej dohode
lektorský tím
25 €/osoba
down
Termín
po individuálnej dohode
Lektor
lektorský tím
Cena
25 €/osoba
ÚĽUV