Tvorivé dielne pre školy

Tvorivé dielne pre školy

Rozsah
90 minút
Kapacita
1 trieda/max. 24 osôb
Cena
5,50 €/osoba
Viac informácii

Aktivity môžu rozvíjať manuálnu zručnosť, výtvarnú kreativitu, slovnú zásobu, dopĺňať vyučovacie predmety ako napríklad: výtvarná výchova, estetická výchova, multikultúrna výchova, pracovné vyučovanie, dejepis, vlastiveda a ďalšie. Cieľovou skupinu sú deti MŠ, žiaci ZŠ, ZUŠ, študenti SŠ/VŠ, kluby/družiny, CVČ a ďalšie organizované školské kolektívy. Program a obsah aktivít prispôsobujeme vekovej kategórii. Každý účastník si odnáša so sebou vlastnoručne zhotovený výrobok. V cene je zahrnutá práca lektora, pracovný materiál, zapožičanie pracovných nástrojov.

Hrnčiarska dielňa
Práca s hlinou patrí medzi najviac relaxačné remeselné techniky. V hrnčiarskej dielni sa deti oboznámia s vlastnosťami tohto materiálu a modelovaním si zhotovia drobný úžitkový/dekoratívny predmet.

Drotárska dielňa
V drotárskej dielni sa deti dozvedia, prečo začali ľudia opletať nádoby s drôtom, a čo všetko sa dá z neho vyrobiť. Vyskúšajú si tradičné techniky pletenia a opletania a vyrobia si jednoduchý dekoratívny predmet.

Textilná dielňa
V textilnej dielni si deti vyskúšajú tradičné textilné techniky ako napríklad tkanie na doštičke, šitie, vyšívanie, či plstenie. Zhotovia si drobný úžitkový/dekoratívny predmet.

Košikárska dielňa
Deti zistia, ako sa dajú využiť prírodné materiály ako je slama, či kukuričné šúpolie. Skúsia si vytvoriť svoju vlastnú figúrku, alebo iný ozdobný predmet.

Maľba na sklo
Deti sa zoznámia s tradičnou technikou a podobou maľby na sklo. Zistia, ako sa maľuje naopak, a čo je to podmaľba. Namaľujú si svoj vlastný obrázok.

Určené pre
školské kolektívy
Miesto konania
Banská Bystrica, Dolná 14
Zobraziť na mape
Kontaktné údaje

Eva Kuníková, tel.: +421 917 822 393, eva.kunikova@uluv.sk

Termíny

Čas
Termín
Lektor
Cena
9.00 – 10.30
lektorský tím
5,50 €/osoba
10.45 – 12.15
lektorský tím
5,50 €/osoba
9.00 – 10.30
down
Termín
Lektor
lektorský tím
Cena
5,50 €/osoba
10.45 – 12.15
down
Termín
Lektor
lektorský tím
Cena
5,50 €/osoba

Ďalšie kurzy

Exkurzia
Exkurzia
Banská Bystrica, Dolná 14
01.01.2023 - 31.12.2023
Drevené hračky – koník
rezbárstvo, výroba ľudových hračiek
Drevené hračky – koník
Banská Bystrica, Dolná 14
30.05.2023 - 20.06.2023
Kraslice zdobené perforovaním
výroba kraslíc
Kraslice zdobené perforovaním
Košice, Mäsiarska 52
21.02.2023 - 14.03.2023
ÚĽUV