Fiľo Michal

Fiľo Michal

Folklorista, výrobca ľudových hudobných nástrojov – pastierskych píšťal a fujár. Od roku 2005 je zamestnaný v RCR ako odborný lektor výroby píšťal, fujár a rezbárskych techník. Je členom združenia fujaristov, fujarového tria Javorová Húžva a držiteľom ocenenia Instrument Excelent za výrobu fujár a píšťal. Slovenské ľudové umenie prezentuje doma aj v zahraničí na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach. V roku 2008 získal titul Majster ľudovej umeleckej výroby v oblasti výroby fujár.

Kurzy lektora

ÚĽUV