Králiková Katarína

Králiková Katarína

S hlinou ako materiálom sa stretla prvýkrát v roku 1996, keď začala pracovať v sociálnom zariadení pre ľudí so špeciálnymi potrebami. Viedla pracovnú terapiu v keramickej dielni a v rámci voľno-časových aktivít zoznamovala týchto ľudí aj s inými materiálmi: textil, drôt, slama, drevo atď. Od roku 2010 ako zamestnanec RCR BB vedie drotárske a hrnčiarske kurzy.

Kurzy lektora

ÚĽUV